Οι μεγάλες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής πολιτείας

Maris, Georgios (2013-06-01)

Article

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο προσεχές μέλλον έχει να αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις που έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν την μακροχρόνια σταθερότητα και βιωσιμότητα της. Καλείται άμεσα να απαντήσει σε δύο πολύ σημαντικά ερωτήματα. Πρώτον, πως θα καταφέρει να αλλάξει αξιόλογα τους μηχανισμούς και την λειτουργία της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης και δεύτερον, πως θα μπορέσει να πετύχει πραγματική σύγκλιση των κρατών μελών όχι μόνο στον οικονομικό αλλά και στο πολιτικό και θεσμικό τομέα έτσι ώστε να μετριάσει τις συνέπειες τόσο των ασύμμετρων διαταραχών που παρατηρούνται στον ευρωπαϊκό χώρο όσο και τα τεράστια χάσματα πλούτου που υπάρχουν ανάμεσα στις χώρες της περιφέρειας και του κέντρου.

Collections:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/