Προς μια αποτελεσματικότερη ΟΝΕ

Maris, Georgios (2013-01-14)

Article

Χωρίς καμία αμφιβολία η αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης παρουσιάζει τρομερά προβλήματα. Η περιορισμένη ισχύς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, η αποτελεσματικότητα ή καλύτερα η πλήρης αποτυχία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ο αναποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και η αποτυχία δημιουργίας μιας κοινής Ευρωπαϊκής μακροοικονομικής πολιτικής που να αντιμετωπίζει τόσο τα προβλήματα που δημιουργούνται από τον παγκόσμιο χρηματοοικονομικό και τραπεζικό τομέα όσο και τις αποτυχίες στον τομέα της ανταγωνιστικότητας και της επαρκούς βιομηχανικής πολιτικής είναι κάποια από τα σημαντικότερα.

Collections:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/