Οι λογιστές της Ευρώπης και οι πύλες της κολάσεως

Maris, Georgios (2012-11-27)

Article

Αυτή την στιγμή που γράφω αυτές τις λέξεις οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να συμφωνήσουν και να προβούν σε ένα πολιτικό συμβιβασμό για δύο κυρίως πράγματα, το πότε θα δώσουν τις δόσεις πού έχουν υποσχεθεί στην Ελλάδα και στο ποιος θα χάσει τι για να ξαναμπεί το ελληνικό χρέος σε μια βιώσιμη τροχιά. Αυτό μάλλον θα γίνει με έναν ή και περισσότερους τρόπους όπως αυτούς που ακούμε καθημερινά στα ελληνικά και διεθνή μέσα.

Collections:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/