Αναγκαίες και ικανές συνθήκες για την ανάπτυξη

Μαρής, Γιώργος (2012-10-11)

Article

Το επόμενο διάστημα είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον της Ελλάδας στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό στερέωμα καθώς μια σειρά από σημαντικές αποφάσεις πρόκειται να παρθούν. Πέρα όμως από αυτές τις αποφάσεις την τύχη της Ελλάδας θα την καθορίσουν μια σειρά από συνθήκες που θα μπορούσαν να την οδηγήσουν ξανά στην ανάπτυξη.

Collections: