Ο Καπιταλισμός, η Ανάπτυξη και οι Έλληνες

Maris, Georgios (2012-01-04)

Article

Ας ξεκινήσουμε από τα απλά για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Σήμερα δεν έχουμε μια κρίση του καπιταλισμού. Καπιταλισμός είναι το σύστημα παραγωγής όπου η εργασία γίνεται εμπόρευμα, αντικείμενο ανταλλαγής δηλαδή με αντίτιμο το ωρομίσθιο.

Collections: