Κύπριος - αρ. 328

Άγνωστος συγγραφέας (1906-07-08)

Newspaper

Η ψηφιακή συλλογή της εφημερίδας «Κύπριος» περιλαμβάνει τεύχη μεταξύ των ετών 1903-1907.Πρόκειται για εφημερίδα εβδομαδιαίας έκδοσης η οποία κυκλοφόρησε στη Λευκωσία τα ετη 1903-1907 με υπεύθυνο τον Κ. Φυλακτού και περιεχόμενο ποικίλης ύλης με θέματα πολιτικά οικονομικά κοινωνικά κλπ. “Cypriot” newspaper of Neapolis University Library digital collection consists of the issues published between the years 1903-1907 printed in Nicosia. It is a weekly newspaper edition on national scope covering a general news area. Its editor was Mr Fylaktou.

Collections: