Κυπριακός Φύλαξ - αρ.493

Άγνωστος συγγραφέας (1915-09-15)

Newspaper

Η ψηφιακή συλλογή της εφημερίδας «Κυπριακός Φύλαξ» περιλαμβάνει τεύχη μεταξύ των ετών 1906-1943. Πρόκειται για εβδομαδιαία έκδοση Κυπριακού Τύπου που κυκλοφόρησε στη Λευκωσία από το 1906 ως το 1950 με υπεύθυνο ιδιοκτήτη τον Εφραίμ Κ. Πετρίδη και περιεχόμενο ποικίλης ύλης με θέματα πολιτικά οικονομικά κοινωνικά κλπ. “Kypriakos Fylax” newspaper of Neapolis University Library digital collection consists of the issues published between the years 1906-1943. It is a general news coverage newspaper printed in Nicosia dating from 1906 to 1950, published weekly and its editor/general manager was Mr Efraim K. Petrides.

Collections: