Κύπρος - αρ. 7

Unknown author (1952-10-16)

Newspaper

Η ψηφιακή συλλογή της εφημερίδας «Κύπρος» περιλαμβάνει τα τεύχη μεταξύ των ετών 1878-1881, 1920 και 1952-1955. Πρόκειται για την πρώτη Κυπριακή Εφημερίδα που κυκλοφόρησε στην Λάρνακα από το 1878 ως το 1890. Το φύλο της ήταν εβδομαδιαίο με περιεχόμενο ποικίλης ύλης με διευθυντή-συντάκτη τον Θεόδουλο Κωνσταντινίδη. “Cyprus” newspaper of Neapolis University Library digital collection includes the issues published between the years 1788-1881. “Cyprus” is the first ever published Cypriot newspaper printed in Larnaca dating from 1878 to 1890. It is a general news publication published once a week and its editor was Mr Theodoulos Konstantinides.

Collections: