Μία Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Pavlides, Georgios (2017)

Newspaper

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της αντιμετωπίζουν συχνά περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς και άλλων αδικημάτων εις βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε. (λ.χ. απάτη με ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, διασυνοριακή απάτη Φ.Π.Α. που εκτιμάται ότι στερεί ετησίως 50 δισεκατομμύρια ευρώ σε επίπεδο Ε.Ε.). Τα αδικήματα αυτά εμπίπτουν προς το παρόν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών και, λόγω της περιπλοκότητας και της διεθνούς διάστασης, περιπλέκουν το έργο των εθνικών αστυνομικών και δικαστικών αρχών. Έτσι, ήδη από το 2000 γίνονται συζητήσεις για τη σύσταση μιας ανεξάρτητης ευρωπαϊκής εισαγγελίας (European Public Prosecutor’s Office / EPPO) που θα αναλάβει την έρευνα και δίωξη των αδικημάτων που διαπράττονται εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. Η σχετική συζήτηση συνάντησε καθυστερήσεις και ενστάσεις, λόγω των φόβων για ανάμειξη της Ε.Ε. στη λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη.

Collections: