Αποκατάσταση τοπίου σε διαταραγμένες περιοχές

Georgi, Neratzia Julia (2017-08)

Article

Η επαναφορά του τοπίου στην αρχική του μορφή ή η εύρεση αισθητικά αποδεκτής μορφής και αποδοτικής χρήσης στους χώρους ανθρώπινης δραστηριότητας γίνεται μέσω τεχνικών αποκατάστασης του τοπίου. Η αποκατάσταση των λατομείων μπορεί να γίνει βασιζόμενη σε πολλές και διαφορετικές σχεδιαστικές προσεγγίσεις.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/