HEPHAESTUS Research Repository: Recent submissions

Now showing items 41-60 of 5009

 • Γεώργιος Ραιδεστηνός ο Β΄ Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας 1833-1889 

  Δροσάκης, Γεώργιος (Πρόγραμμα Θεολογικών Σπουδών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2020)
  Κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας της ελληνικής μουσικής της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας πάρα πολλοί είναι οι μελουργοὶ, οι οποίοι μας παρέδωσαν μελουργήματα απαράμιλλης ομορφιάς, μνημεία της ψαλτικής τέχνης. ...

 • Η απουσία του βιοκλιματισμού στις κατοικίες των τελών του 20ου αιώνα σε Ελλάδα και Κύπρο 

  Γεωργίου, Χριστίνα; Παυλουδάκη Μαρία, Παυλίνα (Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2020)
  Η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί με την έννοια της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιάσει τα στοιχεία αυτά που την χαρακτηρίζουν και τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψιν ...

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ): Ζητήματα Λειτουργικότητας Έναντι των Νέων Προκλήσεων 

  Καπνίση, Σουσάνα (Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2020-05)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και τον βαθμό λειτουργικότητάς τους έναντι των προκλήσεων που προκύπτουν στη δημόσια διοίκηση στις σύγχρονες ...

 • Ηθική παρενόχληση – εκφοβισμός στο δημόσιο τομέα. Πως σχετίζεται το φαινόμενο με τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού; 

  Τζαφάλια, Μαρία (Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2020)
  Ένα σοβαρό πρόβλημα που πλήττει τις εργασιακές σχέσεις και σχετίζεται με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, είναι το πρόβλημα της ηθικής παρενόχλησης. Είναι ένα φαινόμενο που συνδέεται με τον καταναγκασμό και τον εκφοβισμό ...

 • Διοίκηση και Διαχείριση Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ. Τρόπος λειτουργίας των φαρμακείων ΕΟΠΥΥ. Μελέτη περίπτωσης : φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Εύβοιας. 

  Χατζημίχου, Δήμητρα (Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2020-05)
  Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσουμε το υπάρχον σύστημα λειτουργίας και διακίνησης φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ και κατά πόσο κρίνεται απαραίτητο και αποτελεσματικό να αλλάξει το σύστημα ...

 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. με την χρήση αριθμοδεικτών 

  Γιαννακόπουλος, Διονύσιος (Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2020-03)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία, ερευνώνται και αναλύονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. όπου έχει δραστηριότητα τόσο εντός της Ελλάδας όσο και εκτός, συγκρινόμενες με τις χρηματοοικονομικές ...

 • Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ: Το έργο του Συνηγόρου του Πολίτη και η επίδρασή του στη σχέση Δημόσιας Διοίκησης – πολίτη 

  Ντάφλου, Νικολέττα (Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2020-05)
  Η εφαρμογή του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ αποτέλεσε για τη δημόσια διοίκηση τον τρόπο διαχείρισης των νέων συνθηκών που δημιουργήθηκαν από την τεχνολογική ανάπτυξη και τις οικονομικό-κοινωνικές εξελίξεις, σε παγκόσμιο επίπεδο. ...

 • Καινοτομία και Δημιουργικότητα με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην προσχολική εκπαίδευση 

  Σάλου, Αθηνά (Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2020-05)
  Πολλά εκαπιδευτικά στελέχη και διευθυντές της προσχολικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, πειραματίζονται και καινοτομούν κατά της διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και διοικητικών τους καθηκόντων, κάνοντας χρήση διαφόρων ...

 • Ο θεσμός του μουσικού σχολείου στην Ελλάδα. Θεσμικές και κοινωνικοοικονομικές πτυχές 

  Γραμμένος, Κωνσταντίνος (Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2020-05)
  Η μουσική εκπαίδευση έχει διαχρονικά σπουδαία θέση στην Ελλάδα. Καθώς διανύουμε την πέμπτη δεκαετία λειτουργίας των μουσικών σχολείων, μέσα από τη διατριβή αυτή εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο εκπληρώνουν τους στόχους τους, ...

 • Μεταρρυθμίσεις στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση κατά την περίοδο της κρίσης 

  Αγαλιώτη, Κωνσταντίνα (Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2020-02)
  Η οικονομική κρίση είναι, κατά κανόνα, μία κατάσταση δυσάρεστη που προκαλεί δυσφορία και ανασφάλεια. Με το ξέσπασμά της γίνονται προσπάθειες για να ανατραπεί το αρνητικό κλίμα στην οικονομία και να αποφευχθούν οι επικίνδυνες ...

 • Ισλάμ: ιστορική και θεολογική προσέγγιση 

  Ζαλαχώρης, Άγγελος (Πρόγραμμα Θεολογικών Σπουδών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2019)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία στοχεύει στη μελέτη των πτυχών του ισλαμικού κόσμου. Ο λόγος που με ώθησε ώστε να επιλέξω αυτό το θέμα ήταν το ενδιαφέρον που μου προκλήθηκε κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών ...

 • Ο Πλούτος και η διαχείριση του κατά τους τρεις Ιεράρχες: Βασίλειο Καισαρείας, Γρηγόριο Θεολόγο και Ιωάννη Χρυσόστομο 

  Ζαμπετάκης, Κωνσταντίνος (Πρόγραμμα Θεολογικών Σπουδών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2020-01)
  Σε αυτή την Μεταπτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ο Πλούτος και η διαχείριση του κατά τους τρεις Ιεράρχες: Βασίλειο Καισαρείας, Γρηγόριο Θεολόγο και Ιωάννη Χρυσόστομο» θα αναφερθούμε στην έννοια του πλούτου και πώς οι τρεις αυτοί ...

 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Δημόσια Διοίκηση: Οι παράγοντες που συμβάλλουν στη Σύγκλιση προς τα Πρότυπα της Ε.Ε. 

  Σπύρου, Ελένη (Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2020-05)
  Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί βιβλιογραφική μελέτη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και των παραγόντων που συμβάλλουν στη σύγκλιση των στόχων με τα πρότυπα της ΕΕ. Αρχικά, αναλύονται οι ...

 • Grafton architects και βραβείο Pritzker 2020 

  Xenopoulos, Solon (Ανδρέας Χατζηθωμάς, 2020-10)
  Ακολουθώντας μια συνήθη πρακτική, το φετινό Βραβείο Pritzker 2020, το αντίστοιχο NobeI για την Αρχιτεκτονική, δόθηκε στους GRAFTON ARCHITECTS, ένα αρχιτεκτονικό γραφείο με έδρα το Δουβλίνο . Η συνήθης πρακτική αφορά ...

 • 'Team 10' και η Αρχιτεκτονική για την κοινωνία 

  Hadjinikolaou, Eleni (Ανδρέας Χατζηθωμάς, 2020-08)
  Στο 10o Συνέδριο το 1956 στο Ντουμπρόβνικ, ο Le Corbusier απουσίαζε. Σε επιστολή που έστειλε υποστήριξε τη νέα γενιά των αρχιτεκτόνων «ως τους μόνους ικανούς να βρίσκονται σε άμεση επαφή με τα προβλήματα της μεταπολεμικής ...

 • Yona Friedman: Αρχιτέκτονας-Πολεοδόμος, 5 Ιουνίου 1923 - 20 Φεβρουαρίου 2020 

  Xenopoulos, Solon (Ανδρέας Χατζηθωμάς, 2020-08)
  Είναι κάποιοι αρχιτέκτονες οι οποίοι αφήνουν το στίγμα τους στην Αρχιτεκτονική και την Ιστορία της, κατεξοχήν με τις ιδέες, τις σκέψεις και τις προτάσεις τους, παρά με το κτισμένο έργο τους. Για αυτό, αν και γνωστοί ...

 • Η ομορφιά της ύπαρξης, about endlessness και η αρχιτεκτονική του κινηματογραφικού χώρου 

  Xenopoulos, Solon (Ανδρέας Χατζηθωμάς, 2020-04)
  χι μόνο κατά την παρακολούθηση αλλά και μετά το τέλος της τελευταίας (2019) ταινίας του Σουηδού σκηνοθέτη Roy Andersson με ελληνικό τίτλο « Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ γΠΑΡΞΗΣ» ή «ABOUT ENDLESSNESS» στα αγγλικά, βρίσκεται κανείς ...

 • Ένα τετράγωνο, ένα ορθογώνιο και ο χώρος 

  Xenopoulos, Solon (Ανδρέας Χατζηθωμάς, 2018-04)
  Μια περίεργη φιγούρα, με έναν ηλεκτρικό κοπτικό τροχό, γονατιστή, χαράζει αργά ένα τετράγωνο σχήμα στην αυλή ενός μνημειακού κτηρίου. Το δάπεδο είναι στρωμένο με σκληρούς κυβόλιθους, γεγονός που καθιστά την χάραξη ...

 • Από το Παγκύπριο Γυμνάσιο στην Αρχιτεκτονική 

  Xenopoulos, Solon (Ανδρέας Χατζηθωμάς, 2020-02)
  Το κείμενο που ακολουθεί είναι επεξεργασμένη εκδοχή διάλεξης με παρόμοιο τίτλο, η οποία δόθηκε την Πέμπτη 21 Νοεμ - βρίου 2019, στον χώρο του Μουσείου του Παγκυπρίου Γυμνασίου στη Λευκωσία, έπειτα από πρόσκληση ...

 • Σκάβοντας το χαντάκι στο εργοτάξιο 

  Xenopoulos, Solon (Ανδρέας Χατζηθωμάς, 2018-10)
  Το χαντάκι είναι ένα τεχνικό έργο το οποίο, ως κατασκευή, έχει την ιδιαιτερότητα ότι προκύπτει από την αφαίρεση υλικού, ενώ λειτουργικά παρουσιάζει πολλαπλές χρήσεις. Κατ'αρχάζ, είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη εκσκαφή ...