Μεταρρύθμιση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Κύπρου

Δαμιανού- Κώστα, Μαρίνα (2015)

Thesis

Η συνεχιζόμενη κρίση χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κλυδωνισμοί που δέχεται σήμερα το ευρώ, σε συνδυαμό με τα μακροχρόνια δημοσιονομικά ελλείματα της Κυπριακής δημοκρατίας και ειδικότερα, η καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο, η μη έγκαιρη ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση του τραπεζικού συτήματος, η έκθεση των Κυπριακών τραπεζών στην ελληνική οικονομία, σε συνάρτηση με την απόφαση για απομείωση των ελληνικών ομολόγων οδήγησαν στον αποκλεισμό της Κύπρου από τις χρηματαγορές τον Μάιο του 2011.