Η ένταξη στο Μηχανισμό Στήριξης

Sklias, Pantelis ; Maris, Georgios (2014-09-09)

Book chapter

Η επιλογή του Μνημονίου είχε καταστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό αναπόφευκτη, εφόσον αμέσως μετά τις εκλογές του 2009 η ακολουθούμενη οικονομική πολιτική είχε ως συνέπεια την αποδυνάμωση της διαπραγματευτικής θέσης της χώρας. Ήταν ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση είχε εγκλωβιστεί στην επιχειρηματολογία που η ίδια είχε αναπτύξει ως αντιπολίτευση. Για παράδειγμα, στις 15 Σεπτεμβρίου 2009 στην Τρίπολη ο Γιώργος Παπανδρέου δήλωνε (Παπανδρέου,2009).

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/