Ο ρόλος των προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Αντύπα, Ερατώ (2017)

Thesis

Σκοπός της εργασίας είναι να βρεθεί η συμβολή της εκπαίδευσης εκπαιδευτών στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση είναι μια έννοια πολύπλευρη και πολύπλοκη. Εσωκλείει προβληματισμό και ανησυχίες, αντιφάσεις και συγκρούσεις. Εξιτάρει το ενδιαφέρον για μελέτη και έρευνα, για εντρύφηση και συνεχή ενασχόληση. Με αυτό τον τρόπο προκαλεί τον ερευνητή, τον ενδιαφερόμενο και τον εκπαιδευτικό, ο οποίος όσο ενασχολείται, τόσο εντρυφά και φτάνει στην ουσία της. Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, το γεγονός ότι, όλοι οι κυβερνητικοί μηχανισμοί των ανεπτυγμένων κρατών, ενασχολούνται συστηματικώς με τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία θα είναι ευρηματική και ευέλικτη στη διαχείριση προβληματικών καταστάσεων που εμφανίζονται ξαφνικά ή αναμενόμενα στο χώρο της παιδείας και αφορούν στους παράγοντες που εμπλέκονται σε αυτήν. «Η θεσμική άλλωστε αναβάθμιση είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως σαφής εκδήλωση της βούλησης των κρατών να «αναβαθμίσουν» τόσο τον εκπαιδευτικό όσο και το δημόσιο ρόλο του κλάδου των εκπαιδευτικών» (Neave, 1998: 12).