Η συμβολή της Οργανωτικής Δομής στην επίτευξη των στόχων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Κοψαχείλης, Αναστάσιος (2017)

Thesis

Η παρούσα εργασία αποτελεί τη διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Δημόσια Διοίκηση, με εξειδίκευση στη γενική διοίκηση, του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. Σκοπός της είναι η καταγραφή της διάρθρωσης της Ειδικής Αγωγής και εκπαίδευσης και η αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων της μέσα από το πρίσμα της οργανωτικής θεωρίας, τόσο μέσα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας, όσο και με τη σύνταξη και διανομή ερωτηματολογίων σε εκπαιδευτικούς και προσωπικό που υπάγεται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Η έρευνα έδειξε πως οι προσδιοριστικοί παράγοντες της οργανωτικής δομής ενδέχεται να συμβάλλουν καταλυτικά στη διαμόρφωση των δεικτών αποτελεσματικότητας και με βάση αυτά τα συμπεράσματα διαμορφώνονται προτάσεις, με σκοπό της βελτίωση της λειτουργίας της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και της αποτελεσματικότητάς της ως οργανισμού.