Το σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας στην Κύπρο

Γεωργίου, Κυριάκος (2017)

Thesis

Η υγεία ορίζεται ως μια κατάσταση πλήρους σωματικής, νοητικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία νόσου ή αναπηρίας. Επεκτείνοντας τον συλλογισμό μας, θα λέγαμε πως η υγεία ως ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, επηρεάζεται από ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό παραγόντων.