Δύο πολιτιστικά κέντρα, δύο αντίθετες αρχιτεκτονικές προτάσεις.

Xenopoulos, Solon (2017-11-26)

Article

Η γενική σύγχυση που είναι διάχυτη παγκοσμίως σήμερα σε σχέση με την αρχιτεκτονική φαίνεται να έχει συστήσει μια κατάσταση σύμφωνα με την οποία σχεδόν οτιδήποτε, οποιαδήποτε υποτιθέμενη ιδέα, να βρίσκει μεγάλη δημοσιόmτα και προβολή, έστω και για λίγο.

Collections: