Οι αντιδράσεις των Ελλήνων στα φορολογικά μέτρα των Βρετανών μέσα από τον ελληνικό τύπο της εποχής, από την ίδρυση του νομοθετικού συμβουλίου του 1882 μέχρι την αποστολή της πρώτης πρεσβείας στο Λονδίνο

Καμπανέλλα, Ελίζα (2017-07)

Thesis

Οι δράσεις και τα γεγονότα που περιγράφονται πιο κάτω, οριοθετούν τις αναφορές της παρούσας μελέτης, η οποία καλείται να καταγράψει και να αναλύσει τις αντιδράσεις των χριστιανών της νήσου, από την ίδρυση του Νομοθετικού Συμβουλίου του 1882, μέχρι τις κινητοποιήσεις που απαίτησαν την αποστολή της πρώτης Πρεσβείας στο Λονδίνο, μέσα από τον ελληνόφωνο κυπριακό Τύπο της εποχής.

Collections: