Νομοθετικό Συμβούλιο (Legislative Council): οι εκλογές, οι εκλογικοί κατάλογοι και τα εκλογικά δικαιώματα των Κυπρίων κατά την περίοδο 1878-1914

Χατζηλοϊζής, Σωτήρης (2017-08)

Thesis

Με τη Βρετανοoθωμανική Συνθήκη Αμυντικής Συμμαχίας της 4ης Ιουνίου 1878 η Βρετανία ανέλαβε τη διοίκηση της Κύπρου από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στις 22 Ιουλίου 1878 αποβιβάζεται στη Λάρνακα ο πρώτος βρετανός ύπατος αρμοστής, ο υποστράτηγος Garnet Wolseley. Οι Βρετανοί στα πλαίσια της αποικιακής τους πολιτικής επιθυμούσαν την ελαχιστοποίηση των δαπανών και των διοικητικών τους προβλημάτων.1 Έτσι, προκειμένου να αποκτήσουν και κάποια λαϊκή νομιμοποίηση, αποφάσισαν να παραχωρήσουν στους ντόπιους μερίδιο στη διαχείριση της Κύπρου μέχρι του σημείου όμως που δεν θα ετίθετο θέμα αμφισβήτησης των συμφερόντων τους. Ως εκ τούτου οι δημοκρατικές διαδικασίες κατά την περίοδο 1879-1914, οι οποίες διεξάγονται υπό τη σκιά του αιτήματος για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, παρέμειναν ελλιπείς και παραμορφωμένες.

Collections: