Ανθρωποκτονίες και εκτελέσεις την περίοδο 1878-1914

Καλλινίκου, Γιάννα (2017-07)

Thesis

Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία είναι τα εγκλήματα, κυρίως οι ανθρωποκτονίες που λάμβαναν χώρα στην Κύπρο, ιδιαίτερα στις επαρχίες Λεμεσό και Πάφο, κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας. Βασικός σκοπός της εργασίας είναι να δοθεί η εικόνα της κατάστασης που επικρατούσε στο νησί, πώς οι ίδιοι οι Κύπριοι, οι απλοί πολίτες αντιδρούσαν στο έγκλημα και ποιες ήταν οι προσπάθειες των Βρεττανών να αναχαιτίσουν την ολοένα αυξανόμενη τάση προς το έγκλημα. Δυστυχώς η βιβλιογραφία που υπάρχει πάνω στο θέμα είναι περιορισμένη. Η παρούσα εργασία βασίστηκε κυρίως στο βιβλίο του Ανδρέα Καπαρδή1 και στα στοιχεία που βρίσκονται καταχωρημένα για το έγκλημα και την απονομή δικαιοσύνης κατά την υπό εξέταση περίοδο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, στην εξαγωγή συμπερασμάτων, πολύ βοηθητικά υπήρξαν τα άρθρα των εφημερίδων της εποχής εκείνης, εφόσον η διάπραξη εγκλημάτων και η επιβολή ποινών ήταν από τα κυριότερα θέματα που τις απασχολούσαν. Χρησιμοποιούνται επίσης στατιστικά στοιχεία από τα Blue Books της περιόδου αλλά και από τις ετήσιες εκθέσεις των Aρμοστών για να καταγραφεί κυρίως ο αριθμός των εγκλημάτων. Η εργασία παρουσιάζει τα αίτια, την έκταση και τη φύση του εγκλήματος και την στάση της κοινής γνώμης απέναντι στο έγκλημα και κυρίως απέναντι στη δράση των υπαρχουσών εγκληματικών συμμοριών. Είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε ποια ήταν η συμπεριφορά του αστυνομικού σώματος απέναντι στο έγκλημα και ποιες συνθήκες επικρατούσαν γύρω από το νομικό σύστημα και την κατάσταση των φυλακών. Ακολούθως, γίνεται αναφορά στην εσχάτη των ποινών, τη θανατική ποινή που συνέχισε να εφαρμόζεται κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας.

Collections: