Η εγκληματικότητα στη Κύπρο την πρώτη περίοδο της Αγγλοκρατίας στην Κύπρο (1878-1914) :θανατικές καταδίκες και θανατικές εκτελέσεις

Σταυρούλα, Στυλιανού (2017-08)

Thesis

Η εγκληματικότητα στη Κύπρο είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο αξίζει να ερευνηθεί. Αξίζει να ερευνηθεί διότι θα δούμε πώς ήταν το έγκλημα στη Κύπρο, στο τέλος της τουρκοκρατίας αλλά και πώς εξελίχθηκε κατά την διάρκεια της πρώτης περιόδου της αγγλοκρατίας. Περαιτέρω, θα μπορεί να δημιουργηθεί μία σφαιρική άποψη για το ποιες ήταν οι αιτίες που οδήγησαν τον εγκληματία στη πράξη ή στο φόνο. Ακόμη, θα δούμε ποιοι ήταν οι εγκληματίες δηλαδή την κοινωνική τους τάξη, την ηλικιακή τους τάξη και τις περιοχές όπου υπήρχε έξαρση της εγκληματικότητας. Επιπλέον, θα αντιληφθούμε το τρόπο με τον οποίο οι φονιάδες σκέφτονταν να φονεύσουν αλλά και πως αισθάνονταν μετά από το ειδεχθή έγκλημα. Όπως επίσης, τι αισθήματα έτρεφε ο υπόλοιπος κόσμος προς το θύτη ή το θύμα για τις ποινικά δικάσιμες πράξεις.

Collections: