Βασίλι Καρπασίας

Πιερή, Κατερίνα (2017)

Thesis

Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα το Βασίλι Καρπασίας και συγκεκριμένα γίνεται περιγραφή της τοποθεσίας του χωριού και της προέλευσης του ονόματός του. Παρουσιάζεται ιστορική αναδρομή από τον 11ο αιώνα έως και σήμερα. Επιπρόσθετα, αναφέρεται στις εκκλησίες του χωριού, στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην πληθυσμιακή απογραφή, στις ασχολίες των κατοίκων καθώς επίσης και στη συμμετοχή τους από τους Βαλκανικούς Πολέμους έως και την Τουρκική εισβολή του 1974 (περίοδος αιχμαλωσίας). Επιπλέον, παρουσιάζονται προσωπικές μαρτυρίες σε συνδυασμό με το ημερολόγιο τριών αιχμαλώτων από το Βασίλι δίνοντας μια τόσο ιστορική όσο και προσωπική εικόνα για την περίοδο της αιχμαλωσίας. Ακόμη, δίνεται έμφαση στη ζωή δύο ηρώων του πολέμου, ένας εκ των οποίων είναι ακόμη αγνοούμενος. Τέλος, απεικονίζονται σημαντικές προσωπικότητες του Βασιλιού που άφησαν το στίγμα τους τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Για τη συγγραφή της συγκεκριμένης εργασίας χρησιμοποιήθηκε υλικό από το Γραφείο Τύπου και πληροφοριών, πάρθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις τριών Βασιλιωτών αιχμαλώτων του 1974 από τη γράφουσα και τέλος αντλήθηκαν πληροφορίες από διάφορα συγγράμματα και ιστοσελίδες που αναφέρονται στην παρούσα θεματολογία.

Collections: