Η εκπαίδευση στη Λάρνακα κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας 1878-1914

Ξιούρουππας, Παναγιώτης (2017-07)

Thesis

Με την τουρκική κατάκτηση του νησιού το 1571 το πνευματικό επίπεδο των Κυπρίων έπεσε πολύ χαμηλά λόγω της αδιαφορίας ή της αρνητικής στάσης των Τούρκων για την πνευματική ανάπτυξη των κατακτημένων. Η μεγάλη καταπίεση και η βαριά φορολογία δεν άφηναν τους Κύπριους να ενδιαφερθούν για την πνευματική πρόοδο των παιδιών τους. Η παιδεία που δημιουργήθηκε τελικά οφείλεται στην φροντίδα της εκκλησίας της οποίας ο ρόλος ήταν πολύ σημαντικός και αποτελεσματικός και αποτελούσε τον συνεκτικό δεσμό στην υπόδουλη κυπριακή δημοκρατία. Η θρησκεία και η εκκλησία στηρίξανε και συγκρατήσανε τον κυπριακό λαό στα δύσκολα αυτά χρόνια. Στον ρόλο αυτό βοήθησε και η ίδια οθωμανική αυτοκρατορία με τα προνόμια που παραχώρησε στην εκκλησία της Κύπρου. Το αποκορύφωμα της δύναμης και της επιρροής των Ελλήνων ήταν στα χρόνια 1754-1821. Τότε ιδρύθηκαν σχολεία που έδειχναν την φροντίδα της εκκλησίας για την εκπαίδευση.

Collections: