Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Κύπρο μέσα από τον κυπριακό τύπο

Χατζαντώνη, Φωτεινή (2017-07)

Thesis

Η Καταστροφή εξεταστέον αν δεν είναι μεγαλυτέρα και από την πτώσιν της Κωνσταντινουπόλεως (το 1453). Εις την πτώσιν της Κωνσταντινουπόλεως, το έθνος έμεινεν εις τας εστίας του… υποταγμένον και δούλον, αλλ’ έμεινεν συνεχίζον την ζωήν του, δεν έπαθεν την συμφοράν την οποίαν έπαθεν σήμερον . Αυτά θα γράψει ο Ελευθέριος Βενιζέλος, περιγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής της Σμύρνης που θα σηματοδοτήσει το τέλος της μικρασιατικής εκστρατείας και το τέλος της μακραίωνης ιστορίας- 3000 χρόνια- του μικρασιατικού Ελληνισμού. Ενός Ελληνισμού που τη δεδομένη στιγμή βρισκόταν στο απόγειο της ακμής του και θα αναγκαστεί, λόγω της ήττας και των πολιτικών διεργασιών που θα ακολουθήσουν, να ξεριζωθεί από τις πατρογονικές εστίες

Collections: