Χρωμοναστήρι Ρεθύμνου. Η ιστορία του χωριού

Γρυντάκης, Μιχαήλ Ι. (2017-06)

Thesis

Επέλεξα ως θέμα της μεταπτυχιακής μου εργασίας την ιστορία του χωριού Χρωμοναστηρίου της επαρχίας Ρεθύμνου. Σ’ αυτό συνέτεινε, από το ένα μέρος, το γεγονός ότι είναι τόπος καταγωγής μου και, από το άλλο, το ότι κανείς άλλος ερευνητής μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά μ’ αυτήν. Θέλοντας να δώσω ολοκληρωμένη μορφή στην ιστορία, αναφέρθηκα εισαγωγικά στην προϊστορία της ευρύτερης περιοχής, στηριζόμενος σε αρχαιολογικά ευρήματα. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκα στη βυζαντινή περίοδο, αφού, σύμφωνα με τις πηγές, σ΄ αυτήν τοποθετείται η ίδρυση του χωριού. Μεγάλη βαρύτητα έδωσα στη βενετική περίοδο, όπως και την περίοδο της τουρκοκρατίας, γιατί υπάρχουν πολλές σχετικές πηγές. Τέλος, κατέληξα στους εθνικούς αγώνες του 20ου αιώνα, στους οποίους πήραν μέρος αρκετοί κάτοικοι του χωριού. Με απασχόλησε ιδιαίτερα η προέλευση του ονόματος του χωριού, για την οποία δεν υπάρχει απόλυτη ομοφωνία. Περιορίστηκα στην κυρίως ιστορία και άφησα κατά μέρος τα ποικίλα λαογραφικά στοιχεία, με τη σκέψη ότι αυτά είναι, κατά κανόνα, κοινά σε όλη της κρητική ύπαιθρο. Χρησιμοποίησα κάθε ιστορική πηγή (μνημεία, αρχεία, δημοσιευμένα κείμενα κ.ά.). Περισσότερο στηρίχτηκα στα κρατικά αρχεία της Βενετίας (archivio di Stato di Venezia) και τα ιστορικά αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, από τα βενετικά αρχεία μελέτησα τα πρωτόκολλα των νοταρίων Ρεθύμνου 16ου και 17ου αιώνα, ενώ από αυτά του Υπουργείου Έξωτερικών τα προξενικά έγγραφα κυρίως του 19ου αιώνα. Επίσης, αρκετά από τα τεκμήρια που χρησιμοποιήθηκαν ανήκουν στην προσωπική συλλογή μου. Για τις ανάγκες της διατριβής μου εργάστηκα στην Γεννάδειο βιβλιοθήκη, στο ιστορικό σπουδαστήριο του Ε.Κ.ΠΑ, στις βιβλιοθήκες της Θεολογικής σχολής Αθηνών, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, καθώς και στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ρεθύμνου.

Collections: