Η δημόσια ιατρική στην Κύπρο κατά την πρώτη περίοδο της Αγγλοκρατίας 1878 εώς 1914

Γκάσας, Κωνσταντίνος (2017-08)

Thesis

Το σύστημα υγείας στην Κύπρο είναι τώρα περισσότερο από ποτέ στο επίκεντρο του πολιτικού και κοινωνικού σκηνικού λόγω της πιθανής επικείμενης εφαρμογής Γενικού Σχεδίου Υγείας. Ο τρόπος παροχής υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και παρά τις πληγές που έχει υποστεί από την οικονομική κρίση των προηγούμενων ετών, έχει καταφέρει να διατηρηθεί σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην ανταπόκριση των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας στις ανάγκες του πληθυσμού, αλλά και στη γενικότερη διοικητική πολιτική που ακολουθείται, όπως είναι η πολιτική για τη φαρμακευτική περίθαλψη, την κοινωνική ασφάλιση, τα έξοδα νοσηλείας και άλλα. Παρ’ όλα αυτά, ο τομέας της υγείας είναι εξαιρετικά ευαίσθητος και χρήζει μεταρρυθμίσεων και εξισορρόπησης δημόσιας και ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών, με στόχο την επίτευξη αριστείας προς όφελος του κυπριακού λαού και όχι μόνο.

Collections: