Η Αρκαδία από την εποχή της Κυβέρνησης του Ιωάννη Καποδίστρια μέχρι και την έξωση του Βασιλιά Όθωνα (1828-1862)

Σαραντάκης, Ιωάννης (2018-02)

Thesis

Η μεταπτυχιακή εργασία φιλοδοξεί να αναδείξει πτυχές της ιστορικής εξέλιξης της Αρκαδίας, κατά την πρώιμη εποχή σύστασης του ελληνικού κράτους (1828-1862). Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης θα διερευνηθούν κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και πολιτισμικά θέματα. Επιπροσθέτως μέσω της έρευνας θα ανιχνευθούν οι βασικές λειτουργίες της Αρκαδίας και βάσει αυτών θα προσδιοριστούν οι μετασχηματισμοί και οι αλλαγές που υπήρξαν στους κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς τομείς. Επιπροσθέτως θα μελετηθεί η διοικητική οργάνωση καθώς και οι σχέσεις μεταξύ της τοπικής και κεντρικής εξουσίας.

Collections: