Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Πάφο κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας (1878-1959)

Μιχαήλ, Μαρία (2017-06)

Thesis

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Πάφο, οι Δήμαρχοι της πόλης που υπηρέτησαν κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας στην Πάφο , το έργο τους και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν, η διεξαγωγή των εκλογών και τα αποτελέσματά τους, η εμφάνιση των κομμάτων και η συμβολή τους στα αποτελέσματα. Μετά τα εισαγωγικά στοιχεία που αναλύονται στο πρώτο κεφάλαιο προχωρώντας στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται διεξοδικά η περίοδος της δημαρχείας του Νεόφυτου Νικολαΐδη και του Νικόλαου Ι. Νικολαΐδη από το 1908 μέχρι το 1943. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια ανάλυση της δημαρχείας του Χριστόδουλου Γαλατόπουλου κατά την περίοδο 1943-1953 και στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη νίκη του Ιάκωβου Α. Ιακωβίδη και στη θητεία του για την περίοδο 1953-1959. Η εργασία τελειώνει με τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγω με βάση τη μελέτη που έκανα.

Collections: