Ειδικότερες νομικές ρυθμίσεις περί οργάνωσης και λειτουργίας εθνικών συστημάτων υγείας. Η περίπτωση της Κύπρου. Παρούσα κατάσταση, προβλήματα, προοπτικές

Μαυρομμάτης, Δρ. Κώστας (2017)

Thesis

Ένα από τα βασικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κρατικές οντότητες είναι η διαχείριση του συστήματος δημόσιας υγείας προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα από τα πιο βασικά αγαθά για τους πολίτες τους που είναι η υγεία. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει διαμορφώσει νέα δεδομένα για το σχεδιασμό συστήματος υγείας σε πολλά κράτη, καθώς η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, η επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής (Πίνακας 1) αλλά και η ελάττωση των θανατηφόρων μεταδοτικών νόσων, έχουν ως αποτέλεσμα η ιατρική να απομακρύνεται από την αντιμετώπιση της οξείας νόσου και να αντιμετωπίζει περισσότερο χρόνιες ασθένειες.