Η Βρετανοτουρκική συνθήκη παραχώρησης της Κύπρου το 1878

Χαραλάμπους, Κυριακή (2017-07)

Thesis

Το 1878 παρασκηνιακά, μέσα από συνθήκες που πραγματοποιήθηκαν με άκρα μυστικότητα, η Κύπρος περνά στα χέρια της Αγγλία. Ένας λόγος που επέλεξα την εργασία αυτή ήταν γιατί ήθελα να εξετάσω πως η Κύπρος πέρασε από τους Τούρκους στους Άγγλους, ποιες συνθήκες ώθησαν τους Άγγλους να ζητήσουν την Κύπρο και γιατί τελικά οι Τούρκοι δέχτηκαν να την παραχωρήσουν. Και αφού η Κύπρος δόθηκε στην Αγγλία γιατί ακόμα την θεωρούσαν κτίση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας; Ήξερα ότι οι Άγγλοι έτυχαν θερμής υποδοχής από τους Κύπριος και ότι στη συνέχεια τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως ήθελαν οι Κύπριοι, αλλά ήθελα να κάνω σε βάθος μελέτη γιατί δεν ήξερα πολλές λεπτομέρειες.Το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας γράφτηκε από τη βιβλιογραφία που μαζεύτηκε και αποτελείται από τα κεφάλαια δύο μέχρι εφτά. Το ερευνητικό μέρος αποτελείται από το κεφάλαιο οκτώ και τα υποκεφάλαια του. Στο θεωρητικό κομμάτι έγινε αναφορά στη στρατηγική θέση της Κύπρου που έκανε τις Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής εκείνης να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την Κύπρο. Μετά γίνεται αναφορά σε σχόλια διαφόρων Άγγλων για την Κύπρο, καταγράφοντας γιατί θεωρούν την Κύπρο σημαντική. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο ρωσοτουρκικό πόλεμο και τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου που ακολούθησε μετά. Πώς ο πόλεμος αυτός και η Συνθήκη που ακολούθησε έκαναν την Αγγλία να κάνει κινήσεις για να αποκτήσει την Κύπρο; Αργότερα καταγράφεται το παρασκήνιο και η συμφωνία παραχώρησης της Κύπρου. Καταγράφονται επίσης οι αντιδράσεις των Άγγλων με το που άκουσαν για την υπογραφή της συνθήκης. Γίνεται αναφορά στη θερμή υποδοχή που έτυχαν οι Άγγλοι από τους Κυπρίους κατά την άφιξή τους. Στο ερευνητικό κομμάτι έγινε μελέτη στις κυπριακές εφημερίδες της περιόδου 1880 μέχρι 1890 και καταγράφηκε το πώς οι Κύπριοι είδαν την Αγγλοκρατία, η διάψευση των ελπίδων τους και σε ποιους τομείς είχαν παράπονα, όπως για παράδειγμα στην οικονομία.

Collections: