Τα πρώτα αεροδρόμια στην Κύπρο

Νικολάου, Νίκος Γ. (2017-06)

Thesis

Κάθε κομμάτι της τοπικής ιστορίας της Κύπρου που φωτίζεται, αποτελεί μια υπερπολύτιμη ψηφίδα του κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού της φάσματος. Η παρούσα ιστορική έρευνα επιχειρεί να εξετάσει αφενός τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκαν τα πρώτα αεροδρόμια στην Κύπρο γύρω στο 1930 και αφετέρου τη γεωστρατηγική σημασία που είχε η Κύπρος ως συγκοινωνιακός κόμβος και αεροπορική βάση, την περίοδο που προηγήθηκε του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μέσα στο πλαίσιο της Βρετανικής ισχύος στη Μεσόγειο.

Collections: