Ξυλοτύμπου: εκπαίδευση και πολιτισμός

Χαραλάμπους, Φωτεινή Κακκή (2018)

Thesis

Η έρευνα με την οποία καταπιάστηκα έχει ως θέμα το χωριό Ξυλοτύμπου και πιο συγκεκριμένα τις πτυχές της εκπαίδευσης και του πολιτισμού μέσα από τη δράση του «Κίμωνα Ξυλοτύμπου». Στα αρχικά στάδια της μελέτης έγινε μια εκτενής εισαγωγή με αναφορές στα γενικά στοιχεία του χωριού όπως η γεωγραφική θέση, το κλίμα, η δημιουργία των πρώτων οικισμών, οι πρώτοι κάτοικοι, η προέλευση του ονόματος και ο πληθυσμός. Το πρώτο μέρος του κύριου θέματος της εργασίας, που αφορά στην εκπαίδευση, καλύπτει μια χρονική περίοδο από τα τέλη της Τουρκοκρατίας μέχρι και τις μέρες μας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στην ίδρυση των τριών εκπαιδευτηρίων που λειτουργούν στην κοινότητα, Α΄ και Β΄ Δημοτικό Σχολείο και Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου. Δίδονται στοιχεία για το διδακτικό προσωπικό, όπως αυτά προέκυψαν από έρευνα στο Κρατικό Αρχείο Κύπρου, το Αρχείο των σχολείων αλλά και πληροφορίες από δασκάλους που υπηρέτησαν στο χωριό (για σχολικές χρονιές για τις οποίες δεν υπήρχε οποιαδήποτε πληροφορία καταχωρημένη στα προαναφερθέντα αρχεία). Επίσης, γίνεται αναφορά στη μαθητική και σχολική ζωή (από τα τέλη του 19ου αι μέχρι και τα μέσα του 20ου αι μ.Χ.), όπως αυτή σκιαγραφείται μέσα από τα αρχεία των σχολείων όπως ποινολόγια, παρουσιολόγια, φωτογραφικά ντοκουμέντα κτλ. Η έρευνα στηρίχθηκε επίσης σε μαρτυρίες και συνεντεύξεις παλαιών μαθητών και αφυπηρετησάντων εκπαιδευτικών. Το δεύτερο μέρος του κυρίου θέματος της έρευνας παρουσιάζει την πολυποίκιλη πολιτισμική δράση του Συλλόγου «Κίμων Ξυλοτύμπου». Αρχικά, αναφέρεται στην ίδρυση και στη δράση του «Αναγνωστηρίου», που θεωρείται ο πρόδρομος του «Κίμωνα». Στη συνέχεια, καταπιάνεται με την ίδρυση του «Κίμωνα» και την πορεία του στον χρόνο. Γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης της πολιτισμικής του δράσης με ιδιαίτερη αναφορά στα αθλητικά δρώμενα (Παναγροτικοί Αγώνες, Κοινοτικοί – Ετήσιοι Αγώνες Στίβου, Ποδοσφαιρική ομάδα, Γύρος Ξυλοτύμπου) αλλά και στους άλλους τομείς δραστηριοποίησής του όπως το Χορευτικό σχήμα, ο Μουσικός όμιλος και ο Θεατρικός Όμιλος, η συμμετοχή του στους εορτασμούς που οργανώνει κάθε χρόνο το Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα Ε.Ο.Κ.Α., η συμμετοχή του στα Ανθεστήρια Λάρνακας και η έκδοση της τοπικής εφημερίδας «Ξυλότυμβος». Ο «ΚΙΜΩΝ» Ξυλοτύμπου αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού στην κοινότητα από το 1ο τέταρτο του 20ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας.

Collections: