Καινοτομία επιχειρηματικού πρότυπου : θεωρία και πράξη

Βάλβη, Θεοδώρα ; Βλιάμος, Σπύρος ; Καραγιάννης, Ηλίας (2018)

Book chapter

Το βιβλίο βασίζεται κυρίως στη διδακτορική διατριβή της Δρ. Θεοδώρας Βάλβη, αλλά είναι επίσης προϊον συνεργασίας των τριών συν-συγγραφέων, καθώς και της ουσιαστικής και καταλυτικής υποστήριξης και συμβολής του Καθηγητή Ευάγγελου Γρηγορούδη(Πολυτεχνείο Κρήτης), χωρίς την οποία δεν θα είχαμε την επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος αυτού.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/