Books

 

Recent Submissions

 • Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική Οικονομία 

  Μανώλη, Παναγιώτα; Μαρής, Γεώργιος (Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, 2015)
  Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς αλλά και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται μαθήματα Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, Διεθνών Σχέσεων, Παγκόσμιας Διακυβέρνησης και επιθυμούν να εμβαθύνουν στο συγκεκριμένο γνωστικό ...

 • Περιφερειακή-τοπική ανάπτυξη 

  Vliamos, Spyros; Magoulas, Konstantinos (Υπουργείο Εθνικής και Θρησκευμάτων, ειδική υπηρεσία διαχείρησης ΕΠΕΑΕΚ, 2008)
  Εδώ δίνονται οι βασικές έννοιες που θα διαπερνούν επαναλαμβανόμενες, το σύνολο του εγχειριδίου και καθορίζουν την προβληματική της περιφερειακής Ανάπτυξης. Επίσης γίνεται η περιγραφή των μεθόδων και τρόπων μέτρησης του ...

 • Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Γραμμικός προγραμματισμός I 

  Tsaklanganos, Angelos (Αδελφοί Κυριακίδη Α.Ε., 1980)
  Η εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα - Γραμμικός προγραμματισμός αποτελεί μερική έκδοση των σημειώσεων των παραδόσεων μου, στο τέταρτο έτος του οικονομικού τμηματος της σχολής ΝΟΕ, στο μάθημα ''Θεωρία επιχειρηματικών ...

 • Le defi Europeen: traduit par Florence Paban 

  Makridakis, Spyros (Les éditions d'organisation, 1991)
  Encore un ouvrage sur l'ouverture européenne, me direz-vous. Ce fut notre première réaction lorsque nous avons envisagé d'écrire sur le sujet. Le marché nous sembla inondé d'ouvrages censés traiter de l'Europe unie et ...

 • Βασικές αρχές του μαρκετινγκ. 2ος τ. 

  Tsaklanganos, Angelos (Αφοί Κυριακίδη, 2010)
  Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και οι νέες συνθήκες ζωής έδωσαν νέα ώθηση και πρωταρχικό ρόλο στο Μάρκετινγκ για την δημιουργία και προώθηση νέων προιόντων ή υπηρεσιών. Αυτή η διαπίστωση είναι το συμπέρασμα έρευνας που ...

 • Στρατηγικός σχεδιασμός των επιχειρήσεων: πρακτικές εφαρμογές: λυμένες ασκήσεις και ανάλυση περιπτώσεων 

  Tsaklanganos, Angelos (Αφοί Κυριακίδη, 2005)
  Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός υποδιαιρείται σε δύο βασικές κατηγορίες στον στρατηγικό σχεδιασμό και τον τακτικό σχεδιασμό ώστε να μπορέσει η επιχείρηση έγκαιρα να προβλέψει τις αλλαγές στο περιβάλλον και να πάρει τα κατάλληλα ...

 • Προϋπολογισμοί Budgeting για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων 

  Tsaklanganos, Angelos (Αφοί Κυριακίδη, 2009)
  Μετά από εφτά χρόνια διδασκαλίας στους φοιτητές του οικονομικού τμήματος της σχολής νομικών και οικονομικών επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης των θεμάτων σχετικά με τους προϋπολογισμούς των επιχειρήσεων ...

 • Θέματα οικονομικής των επιχειρήσεων. τ.2: ιδιωτικοποίηση, αποτίμηση επιχειρήσεων, το χρηματιστήριο, ιδιωτική ασφάλεια, επιχειρηματικότητα, διοίκηση ολικής ποιότητας, κίνητρα επενδύσεων 

  Tsaklanganos, Angelos (2008)
  Μετά από την διδασκαλία του σχετικού μαθήματος "Οικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ", στο τρίτο εξάμηνο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, για περισσότερο από πέντε χρόνια τώρα παραδίδουμε στους φοιτητές ολοκληρωμένη ...

 • Θεωρία και λογιστική κόστους: για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων: πρακτικές εφαρμογές 3 

  Tsaklanganos, Angelos (Αφοί Κυριακίδη, 2007)
  Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να παρουσιάσει στον φοιτητή των Οικονομικών Επιστημών αλλά και οποιονδήποτε άλλο ασχολείται με τον καθορισμό του κόστους των προϊόντων και υπηρεσιών, μια σειρά από πρακτικά θέματα και λυμένες ...

 • Λογιστική εταιρειών: πρακτικές εφαρμογές 

  Tsaklanganos, Angelos (Αφοί Κυριακίδη, 2005)
  Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να παρουσιάσει στον φοιτητή οικονομικών επιστημών μια σειρά από παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις της λογιστικής των εμπορικών εταιρειών ώστε να ασοληθεί με πρακτικά προβλήματα και εφαρμογές ...

 • Ελεγκτική 

  Tsaklanganos, Angelos (Αφοί Κυριακίδη, 2008)
  Η ελεγκτική το πρώτο ελληνικό πανεπιστημιακό βιβλίο στο θέμα αυτό εξυπηρέτησε τους φοιτητές λογιστές οικονομολόγους και ελεγκτές για περίπου δύο δεκαετείες. Κάλυψε επίσης τις ανάγκες του μαθήματος "Ελεγκτική" στο Τμήμα ...

 • Βασικές αρχές του marketing. 1ος τ. 

  Tsaklanganos, Angelos (Αφοί Κυριακίδη, 2012)
  Το βιβλίο αυτό είναι μια νέα και βελτιωμένη έκδοση του αρχικού μου βιβλίου, "Βασικές Αρχές του Μάρκετινγκ", του 1980.

 • Γένεση και πηγές του όρου της Χαλκηδόνας. Συμβολή στην ιστορικοδογματική διερεύνηση του όρου της Δ' Οοικουμενικής Συνόδου 

  Martzelos, Georgios (Π.Πουρνάρα, 1986)
  ΆΦορμή γιά τή συστηματική ένασχόλησή μας μέ τό θέμα αυτό υπηρξε ή μεγάλη διεκκλησιαστική του σπουδαιότητα γιά τόν έπικείμενο θεολογικό διάλογο της 'Ορθόδοξης Έκκλησίας μέ τίς άντιχαλκηδόνιες Έκκλησίες της Άνατολής.

 • Διεθνείς οικονομικές σχέσεις 

  Vournas, Stylianos (2011-05)
  Το διεθνές εμπόριο και οι διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές, ήταν πάντοτε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, προκαλώντας έντονες συζητήσεις και διενέξεις μεταξύ πολιτικών και οικονομολόγων, από τις αρχές του 16ου ...

 • Χρηματοδότηση και αξιολόγηση επενδύσεων. τ. 3ος 

  Tsaklanganos, Angelos (Άφοι Κυριακίδη, 2013)
  Η έκδοση αυτή της Χρηματοδότησης και Αξιολόγησης Επενδύσεων ΠΙ, περιλαμβάνει πολλές διορθώσεις λαθών και συμπληρώσεις που βελτιώνουν την προηγούμενη έκδοση. Αναμορφώθηκε σημαντικά το κεφάλαιο 10 για τα Swaps ώστε ...

 • Θεωρία και λογιστική κόστους : για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων 

  Tsaklanganos, Angelos (Αφοί Κυριακίδη, 1995)
  Η συγγραφή του βιβλίου αυτού είναι προϊόν της διδασκαλίας, του αντικειμένου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιδιώκει να συμπληρώσει τα κενά στην υπάρχουσα ελληνική βιβλιογραφία της θεωρίας και Λογιστικής Κόστους ...

 • Χρηματοοικονομική λογιστική : Πρακτικές εφαρμογές 

  Tsaklanganos, Angelos (Αφοί Κυριακίδη, 2008)
  Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να παρουσιάσει μια σειρά από παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις, ώστε να βοηθήσει τον φοιτητή της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής να ασχοληθεί με πρακτικά προβλήματα και εφαρμογές και να ...

 • Οικονομική των επιχειρήσεων : Μάνατζμεντ 

  Tsaklanganos, Angelos (Αφοί Κυριακίδη, 2010)

 • Χρηματοδότηση και αξιολόγηση επενδύσεων. τ. 2ος 

  Tsaklanganos, Angelos (Αφοί Κυριακίδη, 2010)
  Το βιβλίο αυτό αποτελεί συνέχεια του βιβλίου της Χρηματοδότησης και Αξιολόγησης Επενδύσεων Ι. Στην αρχή παρουσιάζονται τα βασικά θέματα της βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας χρηματοδότησης, οι προΌποθέσεις και τα κριτήρια ...

 • Χρηματοδότηση και αξιολόγηση επενδύσεων. 1ος τ. 

  Tsaklanganos, Angelos (Αφοί Κυριακίδη, 2008)
  Τό βιβλίο αύτό είναι προϊόν διδασκαλίας δύο έτών τού μαθήματος τής χρηματοδοτήσεως στούς φοιτητές του τρίτου έτους τού οίκο νομικού τμήματος της Σχολής Ν.σΕ. 'Αποτελεί κυρίως έκδοση μέρους τών σημειώσεων τών παραδόσεών ...

View more