Το branding ως στρατηγικό πλεονέκτημα στην πολιτιστική προβολή

Sofokleous, Haris F. (2018)

Article

Στις μέρες μας οι οργανισμοί που άπτονται του πολιτισμού τείνουν να γίνονται όλο και πιο εξωστρεφείς, γεγονός που τους επιβάλλει να υιοθετήσουν μεθόδους μάρκετινγκ και κατά συνέπεια, να προσδιορίζονται από ένα ισχυρό και δραστικό εμπορικό σήμα (brand), προκειμένου να κερδίσουν έδαφος και να είναι σε θέση να εκπληρώσουν την αποστολή τους. Πιο συγκεκριμένα, στην Πάφο, μετά το ορόσημο του «Πάφος 2017» και την κατά γενική ομολογία επιτυχημένη θητεία της Πάφου ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, ο Δήμος Πάφου προτίθεται να συγχωνεύσει τις πολιτιστικές υποδομές της πόλης σε ένα νεοσύστατο πολιτιστικό ίδρυμα.

Collections: