Οικονομικά για τη διαχείριση του δημόσιου τομέα

Antoniou, Elena (2019)

Thesis

Ο φιλελευθερισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία ή κοσμοθεωρία, θεμελιωμένη στις ιδέες της ατομικής ελευθερίας και των ατομικών δικαιωμάτων. Ιδρυτής του φιλελευθερισμού θεωρείται ο John Locke, φιλόσοφος του 17ου αιώνα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την ιδιοκτησία. Η λέξη <<φιλελευθερισμός>> είναι συνώνυμη με τις λέξεις ανεκτικός, γενναιόδωρος, και ανοικτόμυαλος. Χρησιμοποιήθηκε παλαιότερα για να περιγράψει με ανώτερο τρόπο, διάφορες έννοιες της ζωής, όπως <<φιλελεύθερη σκέψη>>, <<φιλελεύθερη εκπαίδευση>>, <<φιλελεύθερες απόψεις>> και <<φιλελεύθερα συστήματα>>. Οι φιλελεύθεροι ασπάζονται ιδέες όπως την ελευθερία του λόγου, τη θρησκευτική ελευθερία, την ελευθερία του τύπου, τα πολιτικά δικαιώματα, τη διεξαγωγή δίκαιων εκλογών, το ελεύθερο εμπόριο και το δικαίωμα της ατομικής ιδιοκτησίας. Με το πέρασμα των χρόνων, η έννοια φιλελεύθερος εισήχθηκε και στα πολιτικά και οικονομικά συστήματα του κόσμου και παραμένει μέχρι σήμερα το καλύτερο σύστημα οργάνωσης των κοινωνιών σε κράτη.

Collections: