Υπολογιστικός σχεδιασμός: η επίδραση των ψηφιακών εργαλείων στην Αρχιτεκτονική

Θεοφάνους, Λάζαρος (2019-06)

Thesis

Τα τελευταία είκοσι χρόνια περίπου η ψηφιακή τεχνολογία έχει κάνει άλματα μπροστά. Έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ που έχει πλέον φτάσει στο σημείο να εισβάλει στη ζωή κάθε ανθρώπου και να προκαλέσει τεράστιες αλλαγές τόσο στην προσωπική του ζωή και σχέσεις όσο και στην επαγγελματική του δραστηριότητα. Στην εποχή μας δεν υπάρχει άνθρωπος στον λεγόμενο «πολιτισμένο» κόσμο που να μη χρησιμοποιεί κάποιο ψηφιακό μέσο καθιστώντας τα έτσι ως αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του. Σήμερα η καθημερινότητα μας ορίζεται μέσα από τις δραστηριότητές μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα κινητά τηλέφωνα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στις μέρες μας κάθε ζωντανός οργανισμός και φυσικό ή ανθρωπογενές αντικείμενο μπορεί να αναλυθεί με αλγόριθμους σε ψηφιακά δεδομένα που μπορούν να ενταχθούν σε μια διαδικασία επεξεργασίας. Πέραν των μεμονωμένων οργανισμών πλέον αναλύονται και ολόκληρες κοινωνίες όπως κυψέλες, βακτηριδιακές αποικίες, δάση και ανθρώπινες πόλεις ως ενιαία συστήματα δεδομένων (Harari, 2017). Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας οδήγησε τον άνθρωπο σε μια νέα εποχή, την ψηφιακή εποχή, όπου οι προβληματισμοί είναι πολλαπλοί και κάθε ένας αντιμετωπίζεται όχι ως ένα μεμονωμένο και ανεξάρτητο πρόβλημα αλλά ως ένα σύνολο προβλημάτων που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Για αυτό τον λόγο η συμμετοχική και διεπιστημονική προσέγγιση πλέον είναι αναγκαία. Με την βοήθεια της τεχνολογίας όλοι οι επιστημονικοί κλάδοι έχουν εξελιχθεί. Πλέον με την ανάπτυξη του διαδικτύου οι πληροφορίες και οι τεχνοτροπίες είναι άμεσα προσβάσιμες ακόμα και από ερασιτέχνες μετασχηματίζοντας τον κόσμο μας και επηρεάζοντας τομείς όπως την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την επιστήμη, το εμπόριο, την ψυχαγωγία και άλλους πολλούς. Το μεγάλο δίκτυο ψηφιακών πληροφοριών που είναι πλέον προσβάσιμο σε όλους οδήγησε σε μια νέα εποχή που η διεπιστημονικότητα, δηλαδή ο συνδυασμός διαφόρων επιστημών για την σύλληψη μιας μέσης ή βελτιστοποιημένης λύσης σε ένα πρόβλημα, έχει πάρει νέα τροπή και συνεχώς βρίσκονται νέες λύσεις και νέα δεδομένα που εμπλουτίζουν τις διάφορες θεωρίες αλλά και τα πρακτικά επαγγέλματα οδηγώντας την τεχνολογία στο σημείο να κατέχει τον πρωταρχικό ρόλο σχεδόν σε όλους τους τομείς της ζωής μας προσωπικής και επαγγελματικής. Παρά τις δυνατότητες της όμως η τεχνολογία δεν έχει απαραίτητα μόνο θετική επίδραση και η ανεξέλεγκτη χρήση της στην καθημερινότητα μας καθώς και ο ρόλος που διαδραματίζει σε τομείς όπως η εκπαίδευση και οι διαπροσωπικές ανθρώπινες σχέσεις είναι ένας από τους σύγχρονους προβληματισμούς. Αναμφισβήτητο όμως είναι το γεγονός πως, παρά τα οποιαδήποτε αρνητικά, η συνεισφορά της έχει εξελίξει την ανθρώπινη αντίληψη για πολλά θέματα που προβληματίζουν τη σημερινή κοινωνία και η χρήση της έχει βελτιώσει τη ποιότητα ζωής του ανθρώπου.