Η νηστεία ως θεσμός της Εκκλησίας: μερικές βιβλικές, ιστορικές και ποιμαντικές επισημάνσεις

Ιερέας Χρίστου, Κωνσταντίνος Μ. (2018-12)

Thesis

H νηστεία αποτελεί μία πρακτική η οποία πέρα από πανάρχαια, συναντάται όχι μόνο στο χώρο της χριστιανικής κοινότητας, αλλά και σε πληθώρα άλλων πολιτισμών. Ωστόσο η συγκεκριμένη πρακτική υιοθετήθηκε από την χριστιανική Εκκλησία με σκοπό ο άνθρωπος να φτάσει στο απόλυτο στόχο που δεν ήταν άλλος από τη «θέωση». Αποτέλεσε και αποτελεί σημαντικό μέσο της χριστιανικής άσκησης , ενώ με τα χρόνια απέκτησε νέα νοηματική διάσταση σε σχέση με την αρχική και εξελίχθηκε τόσο όσον αφορά το περιεχόμενο της όσο και τους σκοπούς της. Η νηστεία σύμφωνα με την Εκκλησία, είναι ένα «απαραίτητο μέσο» για την απόκτηση του καρπού του Αγίου Πνεύματος στη ζωή κάποιου και ο ίδιος ο Ιησούς δίδαξε ότι κάποιες μορφές κακού δεν μπορούν να κατακτηθούν χωρίς αυτή. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τον θεσμό της νηστείας επιδιώκοντας μία πλήρη ανάλυση επί του θέματος και κάνοντας ειδικότερες αναφορές στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η νηστεία στα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.