Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μεντορικής σχέσης

Athanasoula-Reppa, Anastasia (2017-06)

Στο τομέα της εκπαίδευσης ο μέντορας αναλαμβάνει την «ανατροφή» του νεοδιόριστου, λειτουργεί ως πρότυπο, προσφέρει φροντίδα, στήριξη και ενθάρρυνση, διδάσκει, συμβουλεύει και είναι φιλικός μαζί του. Κατά τον Daloz (1983), o μέντορας καθοδηγεί τον νέο εκπαιδευτικό στην πορεία προς την επαγγελματική εξέλιξη δείχνοντας το δρόμο, στηρίζοντάς τον και προσκαλώντας τον σε προκλήσεις για υψηλότερου επιπέδου επαγγελματική καταξίωση. Στην εν λόγω σχέση μεταξύ αυτών που μετρούν είναι η θετική συμπεριφορά και έκφραση συναισθημάτων. Θετική Συμπεριφορά σημαίνει να διεκδικούμε τα δικαιώματα μας αναγνωρίζοντας συγχρόνως ότι το άλλο άτομο έχει επίσης δικαιώματα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι συμπεριφορά που προάγει την ειλικρινή και ανοικτή επικοινωνία. Και αυτά είναι τα στοιχεία που οικοδομούν την εμπιστοσύνη για επιτυχημένη μεντορική σχέση, με την οποία ασχολείται η παρούσα εργασία.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/