Τσιμεντόλιθοι, πλέγματα και κιμωλία

Xenopoulos, Solon (2019-10)

Δημηνιαίο Περιοδικό Τεχνών και Πολιτισμού

Article

Ανάμεσα στο τέλο ς του '60 και τις αρχές του '70 εμφανίστηκε στην lταλ ία ένα από τα πλέον συ μπαγή κ ινήματα τηςΤέχνη ς του ει κοστού αιώνα, η ARTE POVERA ή η ΦΤΩΧΗ ΤΕΧΝΗ. Εννοείται ότι καλλιτέχνες, όπως ο Γιάννης Κουνέλης (1936- 2017), συνέχισαν να παράγουν έργο μέχρι πρόσφατα, ενώ η καλλιτεχνική παρακαταθήκη του κινήματος εξακολουθεί να επηρεάζει μέχρι σήμερα.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/