Η ομορφιά της ύπαρξης, about endlessness και η αρχιτεκτονική του κινηματογραφικού χώρου

Xenopoulos, Solon (2020-04)

Δημηνιαίο Περιοδικό Τεχνών και Πολιτισμού

Article

χι μόνο κατά την παρακολούθηση αλλά και μετά το τέλος της τελευταίας (2019) ταινίας του Σουηδού σκηνοθέτη Roy Andersson με ελληνικό τίτλο « Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ γΠΑΡΞΗΣ» ή «ABOUT ENDLESSNESS» στα αγγλικά, βρίσκεται κανείς σε κατάσταση αμηχανίας και απορίας για τα νοήματά της, αλλά χρειάζεται και κάποιο χρόνο προσαρμογής στις συνθετικές αρχές της, ως κινηματογραφικής κατασκευής.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/