Ο Πλούτος και η διαχείριση του κατά τους τρεις Ιεράρχες: Βασίλειο Καισαρείας, Γρηγόριο Θεολόγο και Ιωάννη Χρυσόστομο

Ζαμπετάκης, Κωνσταντίνος (2020-01)

Thesis

Σε αυτή την Μεταπτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ο Πλούτος και η διαχείριση του κατά τους τρεις Ιεράρχες: Βασίλειο Καισαρείας, Γρηγόριο Θεολόγο και Ιωάννη Χρυσόστομο» θα αναφερθούμε στην έννοια του πλούτου και πώς οι τρεις αυτοί Ιεράρχες μίλησαν για το θέμα αυτό αλλά και πώς εφάρμοσαν τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού και των Αποστόλων στον καθημερινό τους τρόπο ζωής σχετικά με τον πλούτο και τη διαχείριση του μέσα από την φιλανθρωπία, την ελεημοσύνη και την αγάπη προς τον πλησίον. Θα εξετάσουμε πώς κάποιος θεωρείται πραγματικά πλούσιος ή φτωχός με βάση την Βίβλο, πώς η διδασκαλία των τριών αυτών Ιεραρχών μπορεί να βρει εφαρμογή στο σήμερα όχι απλά ως μία συμπεριφορά που βασίζεται στη θρησκοληψία αλλά ως μία ανάγκη για να ενωθούμε με τον θεάνθρωπο Ιησού. Πώς ο πιστός μπορεί μέσα από την καλή και χρηστή διαχείριση του πλούτου σε συνάρτηση με την εν Χριστώ ζωή του ως μέλος της Εκκλησίας να οδηγηθεί στη Βασιλεία των Ουρανών και όχι απλώς η φιλανθρωπία του να βασίζεται μόνο σε ουμανιστικά κριτήρια και να αποσκοπεί να κερδίσει τον έπαινο των ανθρώπων. Άλλωστε κανείς δεν θα κερδίσει την Ουράνια Βασιλεία αν δεν συνδυάσει έργα και πίστη.