Ισλάμ: ιστορική και θεολογική προσέγγιση

Ζαλαχώρης, Άγγελος (2019)

Thesis

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία στοχεύει στη μελέτη των πτυχών του ισλαμικού κόσμου. Ο λόγος που με ώθησε ώστε να επιλέξω αυτό το θέμα ήταν το ενδιαφέρον που μου προκλήθηκε κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών για τον αραβικό κόσμο. Ο αραβικός κόσμος έχει αρκετά έντονα χαρακτηριστικά, όπως είναι η γλώσσα, η κουλτούρα και φυσικά η θρησκεία του Ισλάμ. Μέχρι τη στιγμή εκείνη δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με το Κοράνιο και τις διδασκαλίες του, όμως η παρούσα εργασία μου έδωσε τη δυνατότητα να το διαβάσω και να τεκμηριώσω αυτά που γράφω με στίχους του Κορανίου.