Μεταρρυθμίσεις στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση κατά την περίοδο της κρίσης

Αγαλιώτη, Κωνσταντίνα (2020-02)

Thesis

Η οικονομική κρίση είναι, κατά κανόνα, μία κατάσταση δυσάρεστη που προκαλεί δυσφορία και ανασφάλεια. Με το ξέσπασμά της γίνονται προσπάθειες για να ανατραπεί το αρνητικό κλίμα στην οικονομία και να αποφευχθούν οι επικίνδυνες κοινωνικές συνέπειες. Είναι δυνατόν όμως η κρίση να αποτελέσει και την αφορμή για να σταματήσουν παλιές τακτικές και να δοθεί το έναυσμα για νέα πορεία. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η κρίση του 2009, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να διαγνωστούν και να αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα κακοδιοίκησης. Η δημοσιονομική κατάσταση και το αβάσταχτο χρέος οδήγησαν τη χώρα σε εξωτερικό δανεισμό. Οι δανειστές αναγνώρισαν πως προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας ήταν η αντιμετώπιση των διαχρονικών αδυναμιών της Δημόσιας Διοίκησης. Με την υπογραφή των μνημονίων απαιτήθηκε να γίνουν μεταρρυθμίσεις που θα μετέβαλλαν την υπάρχουσα οργάνωση και λειτουργία του δημόσιου τομέα, ώστε να εκσυγχρονιστεί και να συμβάλλει στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης. Τα διαρθρωτικά μέτρα ήταν πολλά και άλλαξαν τον διοικητικό χάρτη της Ελλάδας. Μέσα από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και την αξιοποίηση έγκυρων στατιστικών στοιχείων προκύπτουν ασφαλή συμπεράσματα που φωτίζουν την προσπάθεια μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας την περίοδο της κρίσης. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει το φαινόμενο της οικονομικής κρίσης, την έννοια της Δημόσιας Διοίκησης και τη σημασία της για την ομαλή ανάπτυξη της χώρας και να καταγράψει τις πολλές και σαρωτικές προσπάθειες αλλαγών που επέφερε η κρίση στον Δημόσιο Τομέα. Αναλύεται η γιγάντια και επίπονη απόπειρα αναδιάρθρωσης της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, η οποία δεν ήταν εύκολη, αλλά σε πολλές περιπτώσεις προκάλεσε αντιδράσεις ή αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που έθεταν οι επιδιωκόμενοι στόχοι. Είναι δυσάρεστη η διαπίστωση πως οδηγηθήκαμε σε χρεοκοπία και οι δανειστές μας ανάγκασαν να αλλάξουμε το διοικητικό κατεστημένο που επικρατούσε για χρόνια στη χώρα μας και προκαλούσε δυσάρεστες συνέπειες. Όμως, τα αποτελέσματα που επήλθαν, σε γενικό βαθμό είναι θετικά, αφού το ελληνικό Δημόσιο κατάφερε να ξεπεράσει αγκυλώσεις του παρελθόντος και να γίνει περισσότερο ευέλικτο, αποδοτικό και προσιτό στους πολίτες. Ήταν μια προσπάθεια που εκσυγχρόνισε σε σημαντικό βαθμό την ελληνική Δημόσια Διοίκηση και την κατέστησε περισσότερο ευέλικτη και αποδοτική. Η αρχή έγινε και μάλιστα με σημαντικά αποτελέσματα. Τίποτα δεν πρέπει να σταματήσει εδώ. Το μεγαλύτερο όφελος θα ήταν να συνειδητοποιηθεί από όλους πως πρέπει να δημιουργηθεί εκείνη η διοικητική οργάνωση που θα αναβαθμίσει περαιτέρω την ζωή των πολιτών.