Αξιολόγηση προσωπικού στο ελληνικό δημόσιο - προτάσεις, απόψεις και αντιδράσεις

Παπαδοπούλου, Αντωνία (2020-05)

Thesis

Εισαγωγή: Την τελευταία δεκαετία γίνεται πολλή συζήτηση στην Ελλάδα, σχετικά με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις του φορολογικού και του δημόσιου τομέα, οι οποίες θα βοηθήσουν τη χώρα να ξεπεράσει την οικονομική κρίση και να βελτιώσει τη λειτουργία του κράτους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της αξιολόγησης του προσωπικού στο Ελληνικό Δημόσιο Τομέα. Υλικό-Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν ελληνικά και ξενόγλωσσα άρθρα και συγγράμματα και νομοθετικά πλαίσια για τις ανάγκες της εκπόνησης αυτής της εργασίας. Συμπεράσματα: Οι οικονομολόγοι, οι επιστήμονες της διοίκησης και οι μελετητές της δημόσιας διοίκησης ενδιαφέρονται από καιρό για την αξιολόγηση της απόδοσης του δημόσιου τομέα και για τον εντοπισμό των πιθανών καθοριστικών παραγόντων της απόδοσης, τόσο σε όλη τη δικαιοδοσία όσο και στο χρόνο. Το ενδιαφέρον τους είναι καλά τοποθετημένο και παρακινείται από διάφορους παράγοντες. Η Ελλάδα έχει βρεθεί σε μια δύσκολη για τους πολίτες της και για τις εκάστοτε κυβερνήσεις κατάσταση. Οι μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν, όφειλαν να συνδυαστούν με πολλά έκτακτα μέτρα που θα διαρκούσαν για χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει μεγάλη πολιτική δυσαρέσκεια από τον λαό για την ψήφιση αυτών των μέτρων και έτσι το μέλλον της χώρας ήταν στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης και στο να συνδέσει αυτά τα μέτρα μακροπρόθεσμα στοχεύοντας την αποκατάσταση στην ανάπτυξη και την βελτίωση για την ευημερία των Ελλήνων πολιτών. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις εξαρτώνται από μια εύρυθμη δημόσια διοίκηση. Τα μέτρα για την βελτίωση για την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την ακεραιότητα της δημόσιας διοίκησης, αποτελούσαν και συνεχίζουν προτεραιότητα. Διακυβεύεται η επιτυχία κάθε μεταρρύθμισης όπως της ιδιωτικοποίησης, της δημοσιονομικής ενοποίησης, της μείωσης του χρέους, της είσπραξης φόρων και της αυξημένης ανταγωνιστικότητας.