Το πρόβλημα της επιλογής του μαθήματος της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο λύκειο: ανίχνευση αιτιών και αποτύπωση προβλημάτων

Ιωσήφ, Ευρυδίκη (2020-05)

Thesis

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τις απόψεις μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών, με απώτερο σκοπό να διερευνηθούν τα αίτια στα οποία οφείλεται η μη επιλογή του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στο Λύκειο. Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος δεν οφείλεται μόνο στο ενδιαφέρον μου για την ελληνική γλώσσα και διδασκαλία, αλλά και στην απογοήτευση που αισθάνομαι κάθε φορά που τελειώνει μια διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών. Με προβληματίζει ιδιαίτερα η στάση των μαθητών απέναντι στο μάθημα, η έλλειψη ενδιαφέροντος και μερικές φορές η παντελής αδιαφορία, καθώς και η αποστροφή. Με την παρούσα εργασία καταβλήθηκε μια προσπάθεια να διερευνηθούν οι απόψεις και οι στάσεις μαθητών, για τη χρησιμότητα αυτού του μαθήματος, καθώς και οι απόψεις των γονιών σύμφωνα με τα παιδιά τους, για την προσφορά των Αρχαίων Ελληνικών, όσον αφορά στο μέλλον τους. Επικεντρωθήκαμε στους μαθητές, αφού προγενέστερες έρευνες ασχολήθηκαν κυρίως με την ανίχνευση της στάσης των εκπαιδευτικών στην προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στα ζητήματα που άπτονται του συγκεκριμένου θέματος και εν μέρη στους μαθητές. Η εργασία υποθέτει ότι οι απόψεις των μαθητών/τριών για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών επηρεάζεται από τις απόψεις της οικογένειας για την επαγγελματική αποκατάστασή τους, καθώς και στις εμπειρίες που έχουν με τη διδασκαλία του μαθήματος.