Οι αγωνιστές της Δωρίδας και η προσφορά τους στην επανάσταση του 1821

Κατσιμίγκας, Ευάγγελος (2020-02)

Thesis

Εισαγωγή: Η επανάσταση του 1821 θεωρείται ίσως το σημαντικότερο γεγονός της νεότερης Ελληνικής ιστορίας. Απ’ όλη τη Ρούμελη, η περιοχή της Φωκίδας ήταν αυτή που πρωτοξεκίνησε την επανάσταση με την πολιορκία του κάστρου των Σαλώνων. Την πρώτη εκατόμβη των θυμάτων της εξέγερσης, στην Χαλκωμάτα και την Αλαμάνα, η Φωκίδα την πλήρωσε σχεδόν μόνη της. Σκοπός: Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η ανάδειξη ιστορικών προσωπικοτήτων και γεγονότων που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο τόσο στην έναρξη και στην εξέλιξη του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα από τον Τούρκικο ζυγό όσο και στη διαμόρφωση του νεότερου Ελληνικού κράτους. Μεθοδολογία: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή του υλικού για την συγγραφή της παρούσας μελέτης ήταν, η ανασκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας, σπάνια ιστορικά εγχειρίδια, επιστημονικά περιοδικά, τα Αρχεία Αγωνιστών των ΓΑΚ και τα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας. Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναδείχτηκε, ότι η συμβολή των Δωριέων και γενικότερα των Ρουμελιωτών αγωνιστών υπήρξε καθοριστική για την έκβαση της επανάστασης. Ωστόσο για την προσφορά τους αυτή δεν έχει δοθεί η πρέπουσα σημασία και αναγνώριση από την ιστορική έρευνα και από την Ελληνική πολιτεία. Συμπεράσματα: Η ιστορία αποτελεί τον συνεκτικό κρίκο του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Η ιστορία διαμορφώνει κοινωνίες με μνήμη και κρίση, προκειμένου αυτές να πορευτούν διαχρονικά.

Collections: