Η Σοβιετική Ένωση, όπως την είδαν οι Έλληνες πολιτικοί και λογοτέχνες - διανοούμενοι μετά την επίσκεψή τους.

Μπαλιόγλου, Στυλιανή (2020-11)

Abstract The current dissertation aims to obtain information about the Soviet Union through the recordings of the impressions of Greek writers – intellectuals and politicians who had visited it. First of all, it should be emphasized that the impressions of the following writers – intellectuals are recorded: Giannis Ritsos, Dido Sotiriou, Stratis Myrivillis, Angelos Terzakis and Roza Imvriotis, and of the following politicians: Manolis Glezos and Michalis Kyrkos. Of the aforementioned writers – intellectuals and politicians, all were ideologically aligned with communism, except Stratis Myrivillis and Angelos Terzakis. In addition to the time these writers – intellectuals and politicians had visited the Soviet Union; it was also the time when the elimination of Stalin’s ideologies began to take place. It should also be noted, that the information were obtained from articles and texts of the specific writers – intellectuals and politicians from the following newspapers AVGI, VIMA, NEA, RIZOSPASTIS. Also, they were obtained from the magazine Art Review, as well as from secondary bibliography. In conclusion, through the recording of the impressions of the specific Greek writers – intellectuals and politicians, it is clearly that they expressed of positive words about the Soviet Union. As they had expressed their admiration both for the soviet people and for the progress of the soviet society in various fields. It is also clear, from the impressions of some of them, the liberalization that existed in the Soviet society at the time of their visit, which was related with de – stalinization process. Besides, the process of de – stalinization is perceived when Moscov has invited other countries and groups of people who ideologically did not agree with it. As the soviet state at that time had invited a group of conservative Greek writers who did not support communism. In fact, at that time, Greek literacy had worked well, even those of non- leftist writers had begun to be published in the Soviet Union. After all, the most vivid example here is that of Stratis Myrivillis, who had been an anti- communist, but nevertheless his book “Life in the Tomb” had been published in the Soviet Union in 1961.

Thesis

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την άντληση πληροφοριών για τη Σοβιετική Ένωση, μέσα από την καταγραφή των εντυπώσεων των Ελλήνων λογοτεχνών-διανοούμενων και πολιτικών που την είχαν επισκεφθεί . Αρχικά, θα πρέπει να τονιστεί ότι καταγράφονται οι εντυπώσεις των εξής λογοτεχνών – διανοούμενων: Του Γιάννη Ρίτσου, της Διδώς Σωτηρίου, του Στρατή Μυριβήλη, του Άγγελου Τερζάκη και της Ρόζας Ιμβριώτη καθώς και των εξής πολιτικών: Του Μανώλη Γλέζου και του Μιχάλη Κύρκου. Από τους προαναφερόμενους λογοτέχνες – διανοούμενους και πολιτικούς όλοι συντάσσονταν ιδεολογικά με τον κομμουνισμό, εκτός του Στρατή Μυριβήλη και του Άγγελου Τερζάκη. Επίσης, η περίοδος που επισκέφθηκαν τη Σοβιετική Ένωση οι συγκεκριμένοι λογοτέχνες – διανοούμενοι και πολιτικοί, ήταν η περίοδος που ξεκίνησε να λαμβάνει χώρα σε αυτήν η διαδικασία της αποσταλινοποίησης. Χρειάζεται επίσης να σημειωθεί, ότι οι πληροφορίες αντλήθηκαν μέσα από άρθρα και κείμενα των συγκεκριμένων λογοτεχνών- διανοούμενων και πολιτικών στις εφημερίδες Η Αυγή, Το Βήμα, Τα Νέα και Ριζοσπάστης. Ακόμη, αντλήθηκαν από το περιοδικό Επιθεώρηση Τέχνης , καθώς και από δευτερεύουσα βιβλιογραφία. Εν κατακλείδι, μέσα από την καταγραφή των εντυπώσεων των συγκεκριμένων Ελλήνων λογοτεχνών – διανοούμενων και πολιτικών καθίσταται εμφανές ότι εκφράστηκαν με θετικά λόγια για τη Σοβιετική Ένωση. Καθώς εξέφρασαν το θαυμασμό τους, τόσο για το σοβιετικό λαό όσο και για τις προόδους της σοβιετικής κοινωνίας σε διάφορους τομείς. Επίσης μέσα από τις εντυπώσεις ορισμένων εξ’ αυτών μπορεί να αντιληφθεί κανείς και τη μεγαλύτερη φιλελευθεροποίηση που υπήρχε στη σοβιετική κοινωνία την περίοδο της επίσκεψης τους, η οποία σχετιζόταν με τη διαδικασία της αποσταλινοποίησης. Άλλωστε η διαδικασία της αποσταλινοποίησης γίνεται αντιληπτή και από τα ανοίγματα που είχε κάνει η Μόσχα προς άλλες χώρες και προς ομάδες ατόμων που ιδεολογικά δεν συντάσσονταν με την ίδια. Καθώς εκείνη την περίοδο το σοβιετικό κράτος είχε καλέσει στη Σοβιετική Ένωση και ένα σύνολο συντηρητικών Ελλήνων λογοτεχνών που ιδεολογικά δεν συντάσσονταν με τον κομμουνισμό. Και μάλιστα εκείνη την εποχή είχαν αρχίσει να εκδίδονται στη Σοβιετική Ένωση ελληνικά λογοτεχνικά έργα ακόμα και συγγραφέων που δεν ήταν αριστεροί. Άλλωστε το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ είναι του Στρατή Μυριβήλη , που είχε υπάρξει αντικομμουνιστής, αλλά παρ’ όλα αυτά το βιβλίο του “Η Ζωή εν Τάφω”, είχε κυκλοφορήσει και στη Σοβιετική Ένωση το 1961.

Collections: