Οι εκλογές του Μεσοπολέμου μέσα από τα δημοσιεύματα των τοπικών εφημερίδων του Ρεθύμνου

Αλεξάκη, Άννα (2020-11)

Thesis

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία μελετήθηκαν τα δημοσιεύματα των εφημερίδων του Ρεθύμνου για τις εκλογές του Μεσοπολέμου.1 Την εποχή εκείνη, στη μικρή αυτή αστική πόλη εκδίδονταν οι εφημερίδες: Κρητική Επιθεώρησις, «ἐφημερὶς ἀνεξάρτητων πολιτικῶν ἰδεῶν», Δημοκρατία, «ἐφημερὶς φιλελεύθερων δημοκρατικῶν ἀρχῶν» Αστραπή και Τύπος.2Η εβδομαδιαία εφημερίδα Αστραπή με συντάκτη τον Στέλιο Δρακάκι κυκλοφόρησε από το 1925 έως το 1931 και ξεχώρισε με την πυκνή αρθρογραφία της στις εκλογές του 1926, αντίθετα ελάχιστα σώζονται από τις εκλογές του 1928. Ακόμη η καθημερινή πολιτική και οικονομική εφημερίδα Τύπος, με εκδότη τον αφοσιωμένο στον Βενιζέλο Μάνο Τσάκωνα ξεκίνησε να εκδίδεται το 1930 και υπερασπίστηκε έντονα την κυβέρνηση Βενιζέλου. Η Αστραπή έπαψε να εκδίδεται το 1928 και η Δημοκρατία το 1932 έχοντας δημοσιεύσει πολυάριθμα άρθρα σε όλες τις εκλογές, ο Τύπος όμως εκδιδόταν καθημερινά μέχρι το 1938, αποτελώντας μαζί με την Κρητική Επιθεώρηση τις μόνες εφημερίδες που δημοσίευσαν άρθρα για τις εκλογές του 1936, τις τελευταίες εκλογές του Μεσοπολέμου. Η Κρητική Επιθεώρησις παρόλο που εκδιδόταν και νωρίτερα, μόνο από εκλογές του 1928 κι έπειτα αρθρογράφησε για την πολιτική, ενώ συνεχίζει να εκδίδεται μέχρι σήμερα ως Κρητική Επιθεώρηση. Στις παραπάνω εφημερίδες υπήρχε εκπροσώπηση όλων των πολιτικών τάσεων της εποχής με εξαίρεση τις πολιτικές ιδέες του Λαϊκού κόμματος. Μέσα στο πλαίσιο αυτό είναι φυσικό η έρευνα να εστιάζει στο καθεστωτικό ζήτημα, που ήταν στο επίκεντρο του βενιζελισμού και στον διχασμό. Πέραν αυτών όμως έγιναν φανερές ορισμένες εσωκομματικές αντιπαλότητες με επίκεντρο το πρόσωπο του Ελευθέριου Βενιζέλου και τον θεσμό του κοινοβουλευτισμού. Πολύ σημαντική εξέλιξη ήταν το πέρασμα της εφημερίδας Δημοκρατία στην αντιπολίτευση στις εκλογές του 1932 και η δημιουργία αντιπαλότητας με τον Τύπο. Ακόμη, μια σημαντική πολιτική εξέλιξη στις εκλογές του 1936 ήταν ότι παραμερίστηκαν οι εσωκομματικές διαφορές και τονίστηκε η ανάγκη ομοψυχίας χάριν του κόμματος και του έθνους. Αν αληθεύουν κάποια δημοσιεύματα τότε παρατηρήθηκε μεταστροφή οπαδών και του Λαϊκού κόμματος. Μικρή αναφορά έγινε στην εργασία αυτή στο κλίμα των εκλογών μέσα από δημοσιεύματα αμιγώς εκλογικού ενδιαφέροντος και τις αντιλήψεις των φιλελεύθερων εφημερίδων για τον κομμουνισμό. Εν κατακλείδι, μέσα από τη μελέτη της κρίσιμης για την ελληνική ιστορία περιόδου, επιχειρήθηκε να σχηματιστεί μια αντικειμενική, κατά το δυνατόν, εικόνα των πολιτικών τάσεων και συμπεριφορών των ψηφοφόρων του Ρεθύμνου.

Collections: