Νέα φοινικοειδή και η ένταξη τους στο κλίμα της Πάφου

Agathaggelou, Savvas (2020)

Thesis

Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο θέμα τη διαμόρφωση ενός θεματικού πάρκου στην πόλη της Πάφου, που θα μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος χαλάρωσης και περιπάτου. Το κυρίως θέμα του πάρκου θα είναι τα φοινικοειδή και η ποικιλομορφία των φοινικοειδών θα κάνει το πάρκο πιο ενδιαφέρον στο κοινό. Αρχικά έγινε αναφορά στα φοινικοειδή και την ιστορία τους. Ακολούθως, έγιναν αναφορές σε δύο δασικά πάρκα φοινικοειδών στην Ευρώπη και ιστορική αναδρομή των φοινικοειδών στον κυπριακό χώρο. Στην συνέχεια έγινε καταγραφή φοινικοειδών σε περιοχές της επαρχίας Πάφου και φυτολογική μελέτη. Μέσα από την φυτολογική μελέτη συλλέχθηκαν πληροφορίες που βοήθησαν στο να εξευρεθούν περιοχές στο εξωτερικό για αναζήτηση νέων φοινικοειδών. Παράλληλα επιλέχθηκα περιοχές στην υποτροπική ζώνη και έγινε συνολική κλιματολογική μελέτη έτσι ώστε να εξευρεθούν οι ιδανικότερες περιοχές για την αναζήτηση νέων φοινικοειδών. Ακολούθησαν καταγραφές σε ξένες περιοχές και ανακαλύφθηκαν νέα είδη. Τέλος, έγινε φυτολογική μελέτη όλων των φυτών νέων και γνώριμων και επιλέχθηκαν τα κατάλληλα για φύτευση στο πάρκο φοινικοειδών.